Marek Kędzierski

Rozmowy / Interviews

* Thorsten Ahrend (Suhrkamp Verlag) : Kwartalnik Artystyczny 4/1998 (20)

* John Calder 'Die Ungehorsamen - Jahrhundertverleger' DeutschlandRadio 2001

* Jérôme Lindon

a. Wydawca to słowo w liczbie mnogiej Kwartalnik Artystyczny 2/2000 (26)

b. Wszystko zaczęło się od Becketta (rejestr. luty 2000, Paryż) Rzeczpospolita 8.11.2000

c. DeutschlandRadio 2001 'Die Ungehorsamen - Jahrhundertverleger'

*Irene Lindon Nie mam "credo" (lipiec 2001 Paryż) Kwartalnik Artystyczny 3/2001 (31)

*James Lord "Widzieć" oznaczało dla niego "być" (luty 2003 Paryż) Kwartalnik Artystyczny 2-3/2003 (38-39)

*Krystian Lupa ; Alternatives Th éâ trales 81 (2004)

*Barney Rosset DeutschlandRadio 2001 'Die Ungehorsamen - Jahrhundertverleger'

*Barney Rosset Batalie nonkonformisty (sierpień 2001 Nowy Jork) Rzeczpospolita 5.1.2002

*Ernst Scheidegger My byliśmy uprzywilejowani (marzec 2003 Zurych) Kwartalnik Artystyczny 2-3/2003 (38-39)

Barbara Bray Dawne czasy : Harold Pinter, BBC, Proust, Beckett (listopad 2004 Paryż) Kwartalnik Artystyczny 1/2005 (45)

Barbara Bray Słyszał wszystko lepiej niż inni (o Samuelu Becketcie w stulecie urodzin, La Pize , Paryż, czerwiec-październik 2006) Kwartalnik Artystyczny 3-4 (51-52) 2006

Krzysztof Myszkowski w rozmowie z Markiem Kedzierskim, Pulapka Becketta, Kwartalnik Artystyczny Nr. 3-4 (51-52) 2006 oraz 1 (53) 2007

Walter D. Asmus Odciąć się od wyłącznie literackiego wzoru... (o wystawianiu sztuk Samuela Becketta), Kwartalnik Artystyczny Nr. 1 (53) 2007

Roswitha Quadflieg Patrząc na świat, precyzyjnie mierzy w jego pęknięcia