Marek Kędzierski

Krytyka
ważniejsze teksty

Samuel Beckett - wraz z Janem Błońskim - Czytelnik Warszawa 1982
Samue Beckett, Wiedza Powszechna Warszawa 1990
* oraz 112 mniejszych i większych tekstów krytycznych w Polsce, Niemczech, USA, Francji.
Kalacze własnego gniazda: Thomas Bernhard i Witold Gombrowicz
wersja oryg. w jęz. niemieckim Die Nestbeschmutzer, wersja polska tłum. Didaskalia

The Beckett Circle, Didaskalia, Dekada Literacka, Dialog, l'Europe, Journal of Beckett Studies,
Kwartalnik Artystyczny, Literatura, Literatura na Swiecie, Poezja, Przegląd Humanistyczny,
Rzeczpospolita, Teatr, Teksty, Twórczość, Variations, Życie Warszawy

1. Giacometti :: 2. Beckett :: 3. Bernhard ::