Marek Kędzierski

O Samuelu Becketcie:

KSIĄŻKI:

Jan Błoński, Marek Kędzierski Samuel Beckett Czytelnik, Warszawa 1982
Marek Kędzierski Samuel Beckett Wiedza Powszechna, Warszawa 1990

ARTYKUŁY:

w następujących pismach i publikacjach: The Beckett Circle, Didaskalia, Dialog, l'Europe,
Journal of Beckett Studies, Kwartalnik Artystyczny, Literatura, Literatura na Świecie, Poezja,
Przegląd Humanistyczny, Rzeczpospolita, Samuel Beckett Today/Aujourd'hui,
Teatr, Teksty, Twórczość, Zycie Warszawy

Beckett und die Literatur der Gegenwart , Martin Brunkhorst (Hrgb.) Heidelberg 1987
Cycnos - Instants de Théatre , dirigé par Genevieve Chevallier, Nice 1995
Beckett and Beyond ed. Bruce Stewart, Colin Smythe, Gerrards Cross , New York 1999

Artykuły po angielsku:
Artykuły po niemiecku:

Mise en forme de la mort , an essay: "L´Europe", Paris juin 1993 (in French)

Posłowie. Watt . Bydgoszcz 1993
Posłowie Malone umiera , Kraków 1997

PRZEKŁADY UTWORÓW S. BECKETTA
/pogubione tłumaczenia ogłoszone drukiem/:

Dante i homar /z Ewą Jankowską i Antonim Liberą/, Watt , Mercier i Camier /fragm./, Malone umiera , Nienazywalne /fragm./,
Teksty do niczego
/fragm. / Końcówka , Ostatnia taśma Krappa , Komedia , Tu i tam , Nie ja , Wówczas , Solo ,
Ohio Impromptu , Katastrofa, Starczy, Źle widziane źle powiedziane /fragm/

Ważniejsze artykuły w "Kwartalniku Artystycznym" po roku 1990 :
4/1996 numer monograficzny: Samuel Beckett (1)
Widziane i słyszane: Twórczość Samuela Becketta wobec irytującego dylematu istnienia /esej/
4/1999 numer monograficzny: Samuel Beckett (2)
Okolice Nienazywalnego: Samul Beckett A.D. 1949 /esej/
2/2000 numer monograficzny: Les Editions de Minuit
O nową powieść: Autorzy Editions de Minuit /esej/
"Wydawca to słowo w liczbie mnogiej" Jérôme Lindon w rozmowie z M. K.
4/2003 Wer die Dichter will verstehen /esej/